معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد: ایجاد تغییرات در رده استانداران و فرمانداران

 عصر جنوب – asrejonoob.ir: معاون سیاسی وزیر کشور گفت: برنامه خاصی برای تغییر و جابه جایی استانداران نداریم اما برخی استانداران تغییر می کنند.
به گزارش انتخاب، محمد حسین مقیمی روز پنجشنبه افزود: تغییر و تحول در پست ها همواره وجود دارد زیرا زمان همیشه در حال تغییر است.
وی اظهار کرد: مدیران و مسئولان ما در حوزه وزارت کشور وظایف سنگینی بر عهده داشته و اقدامات گسترده ای را در مقاطع مختلف انجام داده اند و پارسال نیز برای استانداران و فرمانداران سال پر کاری بود.
وی برگزاری دو انتخابات سنگین در سراسر کشور را از جمله این کارها دانست و گفت: در خراسان رضوی هم این انتخابات باشکوه و به صورت مطلوب برگزار شد و مسئولان محلی نیز همکاری لازم را در برگزاری آن داشتند و عملکرد مسئولان استان بویژه استاندار در این حوزه قابل قدردانی است.
مقیمی در زمینه تغییر برخی فرمانداران افزود: تعدادی از فرمانداران بازنشسته می شوند، برخی به دلیل عملکرد خوب در برگزاری انتخابات باید ارتقا یابند و برخی نیز مصلحت است که جابه جا شوند که به طور طبیعی این اقدام انجام می شود اما در زمینه تغییر استانداران برنامه خاصی نداریم.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.