آنچه کاندیداهای انتخاباتی درباره فعالیت‌های تبلیغاتی باید بدانند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: یک حقوقدان با اشاره به جرم ا‌نگاری تبلیغات گفت: تبلیغات جنبه مهم و شرایط خاصی دارد و جرم‌انگاری شده است؛ به این صورت که برخی از اعمال ممکن است تبلیغی تلقی نشوند و خلاف قوانین باشند، این اعمال نه تنها تبلیغ محسوب نمی‌شوند، بلکه جرم هستند.

سید محمدصادق آل‌محمد اظهار کرد: مطابق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امور کشورباید به اتکای آرا عمومی اداره شود و این آرا عمومی نیز قطعا از سوی قوه مقننه تجلی پیدا می‌کنند. به این دلیل که قوه مقننه طبق قانون اساسی، نهادی است که ریشه در آرا عمومی دارد و مظهر اراده عام ملت ایران است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد.

وی با اشاره به تخلفات تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: در مبحث اول فصل ششم قانون اساسی ضمن اصول ۶۲ تا ۷۰ قانون اساسی، مقرراتی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی وضع شده است. در اصل ۶۲ قانون اساسی به صراحت بیان شده است که مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود.

آل‌محمد ادامه داد: شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و همچنین کیفیت انتخابات را “قانون” معین خواهد کرد. بر اساس این اصل، قانونی تصویب شده است و آیین‌نامه‌ای به نام قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز آیین‌نامه اجرایی دارد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری عنوان کرد: تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس از جمله موضوعات مهمی است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی همواره مورد نظر بوده است، همچنین تبلیغات مساله بسیار مهمی است که ضمن انتخابات مجلس و آیین‌نامه اجرایی آن منعکس است و شرایطی دارد.

وی بیان کرد: آشنایی انتخاب‌کنندگان از خصوصیات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های انتخاب‌شوندگان و آگاهی عموم از وضعیت داوطلبان نمایندگی امری ضروری و با اهمیت است.

این حقوقدان اظهار کرد: تا زمانی که در کشور حزب ایجاد نشود، مردم در احزاب مختلف شرکت نداشته باشند و از طریق احزاب، داوطلبان ورود به مجلس را شناسایی نکنند، بسیار مشکل است که گفته شود مردم با آگاهی کامل به پای صندوق‌های رای می‌روند.

عضو کانون وکلای دادگستری گفت: تبلیغات جزو برنامه کاری هر نماینده است تا از طریق آن خود را معرفی کند و معرفی نمایندگان نیز از طریق تبلیغات صورت می‌گیرد. تبلیغات وسیله موثری برای آشنا شدن نسبی انتخاب‌کنندگان و رای‌دهندگان با داوطلبان است.

وی عنوان کرد: فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاباتی نیز باید مطابق با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن باشد که در قانون و آیین‌نامه شرایطی برای تبلیغات مطرح شده است. بنا بر این قانون، فعالیت تبلیغاتی از طریق وسایل عمومی و دولتی ممنوع است و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

آل‌محمد ادامه داد: فعالیت تبلیغاتی انتخابات نامزدهای نمایندگی ۸ روز قبل از روز اخذ رای چه در مرحله اول یا مرحله دوم آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت پیش از اخذ رای ادامه خواهد داشت. پس از این مهلت تعیین شده، تبلیغات و نصب هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبلیغاتی ممنوع است. بنابراین داوطلبان از زمان ثبت نام تا زمان اعلام اساسی افراد تعیین شده توسط هیئت اجرایی، حق هیچ گونه تبلیغی را نخواهند داشت.

وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون انتخابات گفت: این قانون مقرر داشته است که نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارت خانه‌ها،نهادها، ادارات، و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به شکل درج آگهی ندارند. به این صورت که هیچ روزنامه‌ای که متعلق به دولت یا جز نهادهای دولتی و یا نشریات سازمان‌ها و مؤسسات دولتی است، به هیچ عنوان حق تبلیغات برای نامزدها را ندارند.

وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن اظهار کرد: این قانون در سال ۷۸ وضع و تصویب شده است و به قوت خود باقی و ناظر بر انتخابات آینده نیز خواهد بود. بسیاری معتقدند که پس از سال‌هایی که از وضع قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، ممکن است مقداری کهنه شده و با مقتضیات روز منطبق نباشد.

آل‌محمد با اشاره به قانونی که در آیین‌نامه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ذکر شده است، گفت: نامزدهای نمایندگی باید طرفداران خود را به نحو مقتضی توجیه کنند تا طرفداران نیز از پاره کردن یا محو آثار تبلیغاتی سایر نامزدها و همچنین از تبلیغ علیه نامزدهای انتخاباتی دیگر خودداری کنند.

عضو کانون وکلای دادگستری با اشاره به جرم انگاری تبلیغات بیان کرد: تبلیغات جنبه مهم و شرایط خاصی دارد و جرم‌انگاری شده است؛ به این صورت که برخی از اعمال ممکن است تبلیغی تلقی نشوند و خلاف قوانین باشند، این اعمال نه تنها تبلیغ محسوب نمی‌شوند، بلکه جرم هستند.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد آیین‌نامه گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‌های مناسبی را برای ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

آل‌محمد با اشاره به فصل تبلیغات و ماده ۵۷ اظهار کرد: استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی، کاروان‌های تبلیغاتی، ممنوع است و تخلف از مفاد مقررات مربوط به تبلیغات توسط چاپ‌خانه‌ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده خواهد شد.

منبع: ایسنا/*

** عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.