انتخاب روابط عمومی شبکه بهداشت اندیمشک بعنوان روابط عمومی برتر استان

عصر جنوب : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاهپور اهواز اقای علی اسکندری مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک به عنوان مسئول روابط عمومی برتر واحد های تابعه دانشگاه انتخاب و از ایشان با اهداءلوح سپاس وهدیه تقدیر گردید.

از معیار های اصلی انتخاب ایشان می توان به موارد زیر اشاره نمود.
نظارت و ارسال گزارش مر بوط به توزیع نشریه جندی شاهپور در سطح واحد های تابعه .اطلاع رسانی مطلوب در خصوص طرح تحول نظام سلامت در سطح بیمارستان و شهرستان.ارسال گزارشات هفتگی اقدامات انجام شده از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در شهرستان اندیمشک و هماهنگی و پیگیری جهت برپایی پایگاهای سنجش سلامت و ارسال مستمر گزارشات از پایگاها.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.