سخنی با شورای شهر اهواز/خبرنگاران حاشیه ساز نیستند

عصر جنوب: پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در حالی روز دوشنبه گذشته برگزار شد که یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اهواز خبرنگاران را حاشیه ساز شورا معرفی کرد.
این عضوی شورای اسلامی شهراهواز از خبرنگاران خواست حرمت ها را حفظ کنند و چالش های موجود در جامعه را بیشتر نکنند.

این در حالی است که در ابتدای نشست عصر دوشنبه شورا یکی از اعضای شواری شهر اهواز در حالی که مشغول مشاجره لفظی شدیدی با دیگر عضو شورا بود یکی از عکاسان حاضر در جلسه را مورد تهدید قرار داد که در صورت انتشار عکس ها عکاس را از جلسه بیرون می کند.

در هر حال در کار خبر لحظاتی وجود دارد که خبرنگاران و عکاسان خبری باید تاوان عشق خود را به کارشان پس بدهند که این تاوان با بی مهری برخی اعضای شورای اسلامی شهر اهواز سنگین شد.

در این جلسه یکی دیگر از اعضای شورای شهر پس از اینکه همکاران خود را به اتحاد و همدلی بیشتر دعوت کرد گفت:آنهایی که در حاشیه شورا هستند کمتر حاشیه سازی کنند؛ خبرنگاران در انعکاس خبرها و عکس ها دقت بیشتری داشته باشد ،حرمت ها را حفظ کنند و چالش های موجود در جامعه را بیشتر نکنند که البته پس از مطرح شدن این مساله خبرنگاران به نشانه اعتراض این جلسه را ترک کردند.

بی احترامی هایی به این شکل و توهین هایی در این حد نخستین بار نیست که از سوی اعضای برخی اعضای شورای شهر اهواز مطرح می شود اما این بار بسیار علنی و آشکاربود.

اگر خبرنگاران حوزه شورای شهر اهواز قصد ایجاد تنش وحاشیه را در شورای اسلامی شهر اهواز را داشتند باید از نخستین جلسه شورای چهارم شهر اهواز شمشیرها را از رو بسته و با مطرح کردن چرایی برکناری ‘منصور کتانباف ‘با وجود عملکرد موفق در شهر اهواز شورا را به چالش کشیده اما به انتخاب شما که نماینده های مردم اهواز در شورای شهر هستید احترام گذاشتند.

خبرنگاران که همواره از انتشار تمامی بی اخلاقی ها و بد اخلاقی ها و توهین های هر هفته برخی اعضای شورای شهرپرهیز می کنند صرفا بخاطر نا امید نکردم مردم به نمایندگانشان در شورای اسلامی شهر اهواز است تا حاشیه ساز نشوند!

حال پس از حضور بیش از ۱۰ هزار دقیقه ای خبرنگاران در پنجاه و سومین جلسه شورای شهر اهواز در روزهای سرد و گرم ،این رسم عدالت نیست در جلسه علنی شورای شهر اهواز در جلوی چشم تمامی حاضران به عکاس یک رسانه توهین شود و به دلیل عمل کردن به وظیفه اطلاع رسانی ،خبرنگاران حاشیه ساز خطاب شوند.

خبرنگارانی که رسالت اصلی خود را اطلاع رسانی و نقد منصفانه می دانند در تمامی جلسات شورای شهر اهواز همیشه در کنار نمایندگان منتخب مردم اهواز در شورای شهر اهواز بوده اند.

 

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.