ایران بدون تحریم / طرح

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: روزنامه اعتماد با انتشار این طرح با تیتر «حالا نوبت کار است» ایران پس از تحریم ها را به مخاطبان خود نشان داده است.
این روزنامه با انتشار این طرح با تیتر «حالا نوبت کار است» ایران پس از تحریم ها را به مخاطبان خود نشان داده است.
۷۵۶۴۵۱_۸۷۷
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.