تشکیل کمیسیون های شورای شهر اندیمشک

عصر جنوب : اعضای کمیسیون های مختلف شورای شهر اندیمشک در اولین جلسه ی رسمی سال دوم فعالیت خویش  تعیین  گردیدند  .

مهدی قلی کیانی از اعضای شورای شهر اندیمشک گفت : در جلسه ی روز دوشنبه ی شورای شهر اندیمشک که با حضور هر یازده عضو شورا برگزار گردید  کمیسیون های زیر مطابق آیین نامه ی اجرایی مربوطه اعضای خود را شناختند  و اعضای شورا بدین شرح به عضویت کمیسیون های زیر در امدند :

کمیسیون سلامت و محیط زیست:

مهدی قلی کیانی،بختیاری،صدیقه میری،اسکندری،محمدرضا پاپی

کمیسیون حقوقی:

سیدسام حسینی،قلی کیانی،شهاوند،اسکندری،باقری

۳-کمیسیون عمران و ترافیک:

شهاوند،سیدسام حسینی،صدیقه میری،عبدالرضا پاپی،محمدرضا پاپی

۴-کمیسیون فرهنگی:

بختیاری،صدیقه میری،کرامت میری،رعنا میرعالی،باقری

۵-کمیسیون برنامه و بودجه:

اسکندری،کرامت میری،رعنا میرعالی،عبدالرضا پاپی،محمدرضا پاپی

لازم به ذکر است سال گذشته شورای شهر اندیمشک دارای ۴کمیسیون بود . و طرح تشکیل کمیسیون محیط زیست چندی پیش توسط اینجانب در جهت توجه به نیازهای جامعه و سیاست های دولت تدبیر و امید نسبت به معقوله ی محیط زیست به شورای شهر ارایه شد که چندی پیش  این پیشنهاد توسط  اعضای شورا رد گردید. اما بنده  در جلسه ی امروز  مجداد  پیشنهاد تشکیل کمیسیو مذکور را به عنوان کمیسیون”سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری”ارایه دادم که علیرغم مخالفت  عده ای از همکاران  در  نهایت  پس از بحث و گفتگوی فراوان   و بیان دلایل اینجانب و حمایت برخی دوستان به اتفاق آراء “کمیسون سلامت و محیط زیست” با پیگری های اینجانب مورد  تصویب قرار گرفت .

گفتنی است نمایندگان شورا در مجامع بیرون از شورا هم در این جلسه نتخاب شدند که در پستی دیگر ارائه خواهد شد…

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.