«سراخیه» ونیز ایران / عکس

سراخیه نام یکی از روستای خوزستان است روستایی که از وسط آن آب میگذرد و مردم با قایق عبور و مرور میکنند. اینجا ونیز ایران است.
photo_2015-12-09_11-38-39
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.