گزینه های سخنگویی و دبیری شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: با آغاز ماموریت انتخاباتی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به ریاست محمدرضا عارف به مرور ارکان آن هم در حال تکمیل شدن هستند.

گزینه های سخنگویی و دبیری شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان

به گزارش روز نو ، بعد از انتخاب روسای کارگروه های شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اکنون قرار است که یک سخنگو و یک دبیر برای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان از سوی محمدرضا عارف ، رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تعیین شود.
خبرنگار روز نو مطلع شد که گزینه اصلی دبیری شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان محمد علی مشفق ، مدیرکل انتخابات وزارت کشور دولت اصلاحات است و حسن رسولی و عبدالله ناصری نیز گزینه های سخنگویی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هستند که در جلسه بعدی این شورا از سوی دکتر عارف سخنگو و دبیر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان معرفی خواهند شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.