تصاویر شگفت انگیز از قمر انسلادوس

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: انسلادوس یکی از اقمار شگفت انگیز منظومه شمسی است که در اطراف سیاره حلقه به دوش منظومه ما، زحل، در حال گردش است.
این قمر به خصوص به واسطه وجود اقیانوس های زیر سطحی و وجود چرخه های گرما آبی درونی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
چند سال پیش و با کمک تصاویر و داده هایی که کاسینی به زمین ارسال کرده بود دانشمندان متوجه وجود مناطق دربردارنده مواد آلی در این قمر شدند.
انسلادوس در کنار اروپا، قمر مشتری و مریخ، یکی از نامزدهای وجود احتمالی حیات در منظومه شمسی است. کاسینی این تصاویر را از فاصله ۶ هزار کیلومتری سطح تهیه کرده است.

۰۰۱-۱۰ ۰۰۲-۴۷

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.