عمل سزارین خوزستان پنج درصد کاهش یافت

عصر جنوب: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با اجرای طرح تحول در نظام سلامت از ۱۵ اردیبهشت تا پایان تیر ، انجام عمل سزارین دربیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز، پنج درصد کاهش یافت.

ایرج نظری شنبه اظهارکرد: با اجرای این طرح، زایمان طبیعی در بیمارستان های دانشگاهی به صورت رایگان انجام می شود و در نتیجه عمل سزارین کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه کاهش پرداختی از جیب مردم یکی ازمهمترین دستورالعمل های طرح تحول در نظام سلامت است، گفت: مردم پیش از اجرای این طرح ۳۷ درصد هزینه درمانی را پرداخت می کردند که با اجرای طرح تنها ۱۰ درصد هزینه ها را می پردازند.

نظری ادامه داد: تمامی داروها و تجهیزات در داخل بیمارستان تهیه می شود و هیچ مشکلی در بیمارستان ها وجود ندارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز اضافه کرد: در صورتی که با اعمال دستورالعمل پرداخت ۱۰ درصد هزینه ها، میزان پرداخت به پنج میلیون ریال برسد در صورت نیازمند بودن، بیمار می تواند کمتر از ۱۰ درصد را نیز پرداخت کند.

وی با اشاره به نقش مهم طرح تحول در نظام سلامت در کمک به بیماران سرطانی اظهارکرد: بیمارستان، داروها را برای بیماران تهیه کرده و در صورت بالا بودن فرانشیز به آنها تخفیف می دهد.

نظری خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی از نظر تامین منابع مالی این طرح وجود ندارد.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.