گزارش تصویری/ کنسرت نور ایران در آزادی

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:کنسرت نور ایران توسط «فیلیپ گایست» هنرمند آلمانی در مجموعه برج آزادی برگزار شد.

نخستین کنسرت نور ایران توسط «فیلیپ گایست» هنرمند آلمانی در مجموعه برج آزادی برگزار شد.

در ادامه، مجموعه تصاویر زیبا از این نورپردازی را خواهیم دید.

عکس: برج آزادی نورباران شدعکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

عکس: برج آزادی نورباران شد

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.