ثبت نام متقاضیان شرکت در طرح سرشماری عمومی کشاورزی آغاز شد

عصر جنوب: معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان از آغاز ثبت نام متقاضیان شرکت در طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۹۳ در این شهرستان خبر داد.
‘عزیزاله شهبازی’ افزود: متقاضیان شرکت در این طرح می توانند با مراجعه به سامانه http:\\s93.amar.org.ir و در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی عنوان شده نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

 

رییس ستاد سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۹۳ شهرستان آبادان اظهار کرد: پس از ثبت نام متقاضیان، شرایط آنها بررسی و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به بکارگیری آنها در چارچوب تشکیلات مصوب سرشماری اقدام می شود.

 

سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۹۳ از پنجم مهرماه تا هجدهم آبان ماه ۱۳۹۳ در تمام نقاط شهری و روستایی و خانوارهای غیر ساکن اجرا می شود.

 

این سرشماری با استفاده از تبلت و سامانه یکپارچه جمع آوری الکترونیکی داده ها انجام می شود و مجریان آن استانداری های کشور می باشند.

 

شایان ذکر است آخرین سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۳۸۲ اجرا شده است و بر اساس نتایج آن، تعداد چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بهره برداری کشاورزی در کشور موجود بوده و مساحت اراضی کشاورزی کل کشور ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار بوده است.

 

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.