نیکی کریمی در ونیز / عکس

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: تصویری از نیکی کریمی در افتتاحیه و روی فرش قرمز جشنواره ونیز ۲۰۱۵ را مشاهده می کنید.

۶۳۱۴۴۵_۶۲۹