سلفی مرگبار با تفنگ!

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: پسری ۱۹ ساله در تگزاس، یک روز قبل از شروع کالجش زمانی که می خواست با تفنگی در دست، سلفی بگیرد اشتباهی خودش را کشت. تیر وارد گلوی او شده بود.

بازجویان می گویند در هنگامی که این اتفاق افتاده اقوام این پسر ۱۹ ساله در اتاقی دیگر بوده است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.