اعلام ساعت دقیق بازی های لیگ برتر تا هفته ۱۷

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سازمان لیگ فوتبال ایران، ساعت برگزاری مسابقات هفته ششم تا هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران و زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد.

زمان نقل و انتقالات نیم فصل از روز چهارشنبه دوم دی ماه الی سه شنبه ۲۹ دی ماه ۹۴ است و ادامه مسابقات لیگ برتر از روز هشتم بهمن ماه  ۹۴ آغاز خواهد شد، لذا در صورت صعود تیم ملی المپیک به مرحله پایانی مسابقات انتخابی المپیک ، دیدار تیم‌هایی که بازیکنان‌شان در عضویت تیم ملی امید هستند در روزهای یازدهم و دوازدهم  بهمن برگزار می شود.
هفته ششم
دوشنبه ۲۳ شهریور ۹۴
پرسپولیس – سایپا/ ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۸:۴۰
پدیده خراسان – سیاه جامگان / ورزشگاه ثامن-ساعت ۱۷
استقلال خوزستان – صبای قم /ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۸:۴۵
سه شنبه ۲۴ شهریور ۹۴
سپاهان‌ – تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۷:۳۰
گسترش فولاد تبریز – استقلال تهران /ورزشگاه اختصاصی گسترش-ساعت ۱۷
فولاد خوزستان – ذوب آهن / ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۸:۴۵
راه‌آهن‌ – ملوان بندر انزلی /ورزشگاه شهدای شهر قدس-ساعت ۱۷:۳۰
دوشنبه ۳۰ شهریور ۹۴
نفت تهران – استقلال اهواز/ ورزشگاه تختی-ساعت ۱۸:۳۰
هفته هفتم
پنجشنبه ۲ مهر ۹۴
سیاه جامگان – استقلال خوزستان / ورزشگاه ثامن-ساعت ۱۵:۳۰
سایپا – فولاد خوزستان / ورزشگاه پاس قوامین-ساعت ۱۷:۲۰
استقلال‌ تهران – راه‌آهن / ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۷:۲۰
صبای قم – سپاهان / ورزشگاه یادگار امام-ساعت ۱۷:۲۰
جمعه ۳ مهر ۹۴
ذوب آهن‌ – نفت تهران / ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۷:۲۰
تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس / ورزشگاه یادگار امام-ساعت ۱۷:۲۵
استقلال اهواز – گسترش فولاد تبریز/ ورزشگاه تختی-ساعت ۱۷:۳۰
ملوان بندر انزلی‌ – پدیده خراسان / ورزشگاه تختی-ساعت ۱۶:۳۰
هفته هشتم
پنجشنبه ۲۳ مهر ۹۴
پرسپولیس – صبای قم / ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۸:۵۵
استقلال خوزستان – ملوان بندر انزلی / ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۷:۱۰
راه‌آهن – استقلال اهواز/ ورزشگاه شهدای شهر قدس-ساعت ۱۵:۴۵
جمعه ۲۴ مهر ۹۴
سایپا – ذوب آهن/ ورزشگاه پاس قوامین-ساعت ۱۵:۴۵
فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۷:۱۰
پدیده خراسان – استقلال تهران/ ورزشگاه ثامن-ساعت ۱۵
گسترش فولاد تبریز – نفت تهران/ورزشگاه اختصاصی گسترش-ساعت ۱۵:۴۵
سپاهان – سیاه جامگان مشهد/ ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۵:۴۵
هفته نهم
سه شنبه ۲۸ مهر ۹۴
سیاه جامگان – پرسپولیس/ ورزشگاه ثامن-ساعت ۱۵
ملوان بندر انزلی – سپاهان/ ورزشگاه تختی-ساعت ۱۵:۳۰
تراکتورسازی تبریز – سایپا/ ورزشگاه یادگارامام-ساعت ۱۶
چهارشنبه ۲۹ مهر ۹۴
استقلال تهران – استقلال خوزستان/ ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۶:۴۵
صبای قم – فولاد خوزستان/ ورزشگاه یادگار امام-ساعت ۱۶:۴۵
ذوب آهن – گسترش فولاد تبریز/ ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۶:۴۵
استقلال اهواز – پدیده خراسان/ ورزشگاه تختی-ساعت ۱۷
نفت تهران –راه‌آهن/ ورزشگاه تختی-ساعت ۱۶:۴۵
هفته دهم
دوشنبه ۴ آبان ۹۴
سپاهان – استقلال تهران/ ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان – استقلال اهواز/ ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۷
پرسپولیس – ملوان بندر انزلی/ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۷:۴۵
سه شنبه ۵ آبان ۹۴
سایپا – صبای قم/ ورزشگاه پاس قوامین-ساعت ۱۵:۳۰
پدیده خراسان – نفت تهران/ ورزشگاه ثامن-ساعت ۱۵
تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن/ ورزشگاه یادگار امام-ساعت ۱۵:۳۰
راه‌آهن – گسترش فولاد تبریز / ورزشگاه شهدای شهر قدس-ساعت ۱۵:۳۰
فولاد خوزستان – سیاه جامگان/ ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۷
هفته یازدهم
جمعه ۸ آبان ۹۴
استقلال تهران – پرسپولیس/ ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۵:۳۰
شنبه ۹ آبان ۹۴
صبای قم – تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه یادگارامام-ساعت ۱۵:۳۰
نفت تهران – استقلال خوزستان/ ورزشگاه تختی-ساعت ۱۵:۳۰
ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان/ ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۳۰
ذوب آهن –راه‌آهن/ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۳۰
استقلال اهواز – سپاهان/ ورزشگاه تختی- ساعت ۱۶:۵۰
سیاه جامگان – سایپا/ ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۵
گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان/ ورزشگاه اختصاصی گسترش- ساعت ۱۵
هفته دوازدهم
پنجشنبه ۲۸ آبان ۹۴
پرسپولیس – استقلال اهواز/ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۶:۲۰
استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز/ ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۶:۴۵
پدیده خراسان –راه‌آهن/ ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۴:۴۵
جمعه ۲۹ آبان ۹۴
سایپا – ملوان بندر انزلی / ورزشگاه پاس قوامین- ساعت ۱۵:۱۵
فولاد خوزستان – استقلال تهران/ ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۶:۲۰
 سپاهان‌ – نفت تهران/ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۱۵
صبای قم – ذوب آهن/ ورزشگاه یادگار امام قم- ساعت ۱۵:۱۵
تراکتورسازی تبریز – سیاه جامگان/ ورزشگاه یادگار امام- ساعت ۱۵:۱۵
هفته سیزدهم
یکشنبه ۸ آذر ۹۴
نفت تهران – پرسپولیس/ ورزشگاه تختی- ساعت ۱۶:۲۰
گسترش فولاد تبریز‌ –  سپاهان/ ورزشگاه اختصاصی گسترش-ساعت ۱۵
سیاه جامگان – صبای قم/ ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۴:۳۰
راه‌آهن – استقلال خوزستان/ ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت ۱۵:۱۵
دوشنبه ۹ آذر ۹۴
ملوان بندر انزلی‌ – تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه تختی-ساعت ۱۵:۱۵
استقلال اهواز – فولاد خوزستان/ ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۳۰
استقلال تهران – سایپا/ ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۶:۲۰
ذوب آهن – پدیده خراسان/ ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۵:۱۵
هفته چهاردهم
یکشنبه ۲۲ آذر ۹۴
تراکتورسازی تبریز – استقلال تهران / یادگار امام- ساعت ۱۶:۲۰
سایپا‌ – استقلال اهواز/ ورزشگاه پاس قوامین- ساعت ۱۵:۱۵
سپاهان – راه‌آهن/ ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۱۵
صبای قم – ملوان بندر انزلی/ ورزشگاه یادگارامام قم- ساعت ۱۵:۱۵
فولاد خوزستان – نفت تهران/ ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۵:۳۰
دوشنبه ۲۳ آذر ۹۴
استقلال خوزستان – پدیده خراسان/ ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۵:۳۰
سیاه جامگان – ذوب آهن/ ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۴:۳۰
پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز/ ورزشگاه آزادی- ساعت ۱۶:۲۰
هفته پانزدهم
پنج شنبه ۲۶ آذر ۹۴
استقلال تهران – صبای قم/ ورزشگاه آزادی- ساعت ۱۶:۲۰
استقلال اهواز – تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۳۰
نفت تهران – سایپا / ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۱۵
جمعه ۲۷ آذر ۹۴
گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان/ ورزشگاه اختصاصی- ساعت ۱۵
ذوب آهن – استقلال خوزستان/ ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۱۵
پدیده خراسان –  سپاهان / ورزشگاه ثامن– ساعت ۱۴:۴۵
راه‌آهن – پرسپولیس/ورزشگاه تختی تهران– ساعت ۱۵:۱۵
ملوان بندر انزلی – سیاه جامگان/ ورزشگاه تختی انزلی– ساعت ۱۵:۱۵
هفته شانزدهم
یکشنبه ۶ دی ۹۴
استقلال تهران- سیاه جامگان مشهد/ ورزشگاه آزادی– ساعت ۱۶:۲۵
استقلال خوزستان- سپاهان/ ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۵:۳۰
راه آهن-فولاد خوزستان/ ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت ۱۵:۱۵
گسترش فولاد تبریز- سایپا/ ورزشگاه اختصاصی گسترش- ساعت ۱۵
ذوب آهن – ملوان بندر انزلی/ ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۱۵
دوشنبه ۷ دی ۹۴
نفت تهران- تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۱۵
استقلال اهواز-صبای قم/ ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۳۰
پدیده خراسان –پرسپولیس/ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۴:۴۵
هفته هفدهم
پنجشنبه ۱۰ دی ۹۴
ملوان بندر انزلی -استقلال تهران / ورزشگاه تختی– ساعت ۱۵
سایپا- راه آهن/ورزشگاه پاس قوامین- ساعت ۱۵:۳۰
جمعه ۱۱ دی ۹۴
صبای قم- نفت تهران/ ورزشگاه یادگار امام- ساعت ۱۵:۳۰
سیاه جامگان مشهد–استقلال اهواز/ ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۴:۴۵
فولاد خوزستان- پدیده خراسان / ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۵:۳۰
تراکتورسازی- گسترش فولاد تبریز/ ورزشگاه یادگار امام- ساعت ۱۵:۳۰
فولاد مبارکه سپاهان- ذوب آهن/ ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۳۰
پرسپولیس- استقلال خوزستان/ورزشگاه آزادی- ساعت ۱۶:۳۰
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.