تجمع مقابل سفارت تازه بازگشایی شده انگلیس در تهران / عکس

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: در پی بازگشایی سفارت انگلیس در ایران تعدادی از دانشجویان، عصر امروز با تجمع در مقابل سفارت انگلیس تجمع کردند.
از جمله شعارهای امروز در مقابل سفارت بریتانیا؛ «مرگ بر انگلیس»،«مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر سازشکار» و خمینی شاهد باش ما اعتراض کردیم»  بود.

۶۱۹۲۲۲_۶۰۷ ۶۱۹۲۲۱_۱۵۴۶۱۹۲۲۴_۷۷۰
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.