تقسیم بندی ساکتین فتنه از سوی کیهان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: روزنامه کیهان در یادداشتی از حضور احتمالی برخی شخصیت های سیاسی در انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کرد.

کیهان نوشت: ساکتین فتنه را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد اول آنان که می‌دانستند و درک می‌کردند، فتنه‌گران چه توطئه‌ای علیه نظام تدارک دیده و به میدان آورده‌اند، ولی با این وجود ساکت مانده و موضعی نگرفته بودند.

سکوت این عده بی‌تردید به مفهوم حمایت از فتنه‌ آمریکایی اسرائیلی ۸۸ است و بدیهی است که اگر در میان نامزدهای خبرگان چنین افرادی وجود داشته باشند، بی‌تردید از لیاقت و شایستگی برای حضور در مجلس خبرگان برخوردار نیستند و دسته دوم، کسانی که نمی‌دانستند و درک نمی‌کردند، چه توطئه‌ خطرناکی در جریان است.

افرادی از این‌دست نیز چنانچه در میان نامزدهای خبرگان باشند، به علت کم‌فهمی و عدم درک یک مسئله بدیهی، شایستگی حضور در مجلس خبرگان را ندارند. چرا که مجلس خبرگان همانگونه که از نامش پیداست محل حضور افراد «خبره»  و «بصیر» است و نه کسانی که دچار دیرفهمی هستند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.