ادامه تغییر استانداران دولت تدبیر و امید

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  روزنامه آرمان نوشت:
تغییر استانداران پایان نیافته است و تا چند روز دیگر دو استاندار دیگر باید با کرسی خود خداحافظی کنند. فرصت اصلاح استانداران به پایان رسیده است و اکنون وزارت کشور باید دو گزینه دیگر را به عنوان استاندار به ساختمان ریاست استانداری بفرستد.
تغییرات وزارت کشور در این برهه سندی محکم برای اراده راسخ در برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور در ا سفندماه سال جاری است. اکنون که کام ملت به سبب موفقیت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شیرین است وزارتخانه‌ها هم تلاش دارند با اقدامات خود این شادی را دو چندان کنند که وزارت کشور در این راستا انتصاب استانداران همسو با برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای برگزاری انتخابات اسفندماه را در دستور کار دارد.
به نظر می‌رسد اگر تغییرات در ماه‌های قبل انجام نشده بود به دلیل درگیر بودن مسئولان در پرونده هسته‌ای و مشغول بودن اذهان عمومی به سرانجام این پرونده ۱۲ساله بوده است. همچنین مشخص نیست آیا با تغییر دو استاندار دیگر پرونده همسویی استانداران با دولت بسته می‌شود یا وزیر کشور بر تغییرات بیشتر تاکید دارد.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.