عید سعید فطر جشن بازگشت به فطرت انسانی / عبدالواحد عبادی

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: عید فطر چه زیبا نامی و چه ترکیب معناداری است. عید یعنی عودت یعنی بازگشتی دوباره و فطر یعنی فطرت همان (( فطرت الله الذی فطر الناس علیها ))است.

بنابراین عید فطر یعنی بازگشت به فطرت پاک انسانی فطرتی که خدا در وجود انسان قرار داده و او را اشرف مخلوقات گردانیده. بازگشت به فطرت یعنی بازگشت به گوهر انسانیت به پاکی، صداقت و لطافت یعنی بازگشت به دورانی که هنوز کینه،حسد، دروغ، نفاق، پلیدی،همنوع آزاری سخن چینی ،فتنه گری و قهر معنایی نداشت یعنی آغاز آفرینش انسان یعنی تولدی دیگر بار.روزی که همه ی مسلمانان به حکم سنت دیرین الهی صیام نموده،تمرین تقوا کرده،هم جسم را تزکیه نموده و هم روح را در صیقل راز و نیاز لیله القدر که از هزار سال (معادل یک عمر هشتادساله )بهتراست جلا بخشیده ودر آغازین لحظه های عید با تزکیه مال و پرداخت زکات فطره به رفع نیاز مستمندان پرداخته و به حکم ((قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی ))به سوی نماز می شتابند و همه یک شکل و یک جهت مرزهای جغرافیا و زبان ونژاد را در می نوردند و یک زبان در آستان جانان دست دعا به سوی خالق هستی بر می دارند و خدا را به عظمت وشکوه وبخشش وقدرت یاد میکنند.و((اللهم اهل الکبریا و العظمه و اهل الجود و الجبروت ))را زمزمه میکنند و پس از سجده بر درگاه خالق هستی با شادی و سرور به هم سلام می نمایند وبه حکم((وجعلته للمسلمین عیدا))با هم به مصافحه و معانقه می پردازند، قبولی طاعات و ایام سعید را برای هم آرزو میکنند ،کینه ها را به کنار میگذارند و صداقت،محبت و نوع دوستی را از نو احیا میکنند دسته جمعی به دیدار کوی و برزن می روند،به مسن ترها سلامی دوباره می کنند،با اقوام و خویشان دیدار می نمایند تا همه چیز نو شود و حیاتی دوباره آغاز گردد و شاید همین سنت نیکو این روز را جاودانه ساخته وآن را ذخیره و شرفی بزرگ برای پیامبر اسلام قرار داده((و لمحمدا صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا))مبارک و پابنده باد این سنت نیکوی محمدی(ص)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.