رئیس شورای پایتخت دوباره «اصولگرا» شد/ چمران بر صندلی ریاست نشست

عصر جنوب: در رای گیری امروز در شورای شهر مهدی چمران با ۱۸ رای دوباره بر کرسی ریاست شورای شهر نشست.

به گزارشعصر جنوب به نقل از فارس، امروز در جلسه غیرعلنی شورای شهر با رای گیری اعضا، مهدی چمران دوباره رئیس شورای شهر شد.

در این جلسه احمد مسجد جامعی ۱۳ رای را به خود اختصاص داد.


مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.