بازدید کارشناسان اداره کل از فعالیتهای پروژه مهر آموزش و پرورش اندیمشک

عصر جنوب : به منظور بازدید و نظارت از فعالیتهای ستاد پروژه مهر وستاد ثبت نام آموزش و پرورش اندیمشک جهت آماده سازی مطلوب برای اول مهر و بازگشایی مدارس ،کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان روز شنبه ۸ شهریور درشهرستان اندیمشک حضور یافتند.
شیخی سرپرست گروه بازدیدی هدف ازاین بازدید را نظارت بر فعالیتهای پرورژه مهر وستاد ثبت نام عنوان نمودند واظهار امیدواری کردند که دراین بازدید ها نکات قوت و ضعف شناسایی و نکات لازم  را ارائه کرده تا انشاء ا… آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس مطلوب وایده آلی داشته باشیم .ایشان همچنین تصریح کردند که درپایان بازدید از مدارس جمع بندی مطالب صورت گرفته ونتایج این جمع بندی بعد از نظر مدیرکل محترم به منطقه انعکاس داده خواهد شد .

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.