با نگاهی به عملکرد یکساله ی شورا ،شورای چهارم اندیمشک هزینه ی چه چیزی را می دهد؟

عصر جنوب : کرامت میری از اعضای شورای شهر اندیمشکی در یاداشتی به شرح زیر به بایدها و نباید های عملکرد گذشته و آینده ی شورای شهر چهارم اندیمشک در فعالیت یکساله ی خود پرداخته است که به دین شرح است :

شورای چهارم با ترکیبی از نیروهای جوان و باتجربه و با داشتن تنوع تخصص در تمام رشته های مورد نیاز و با شعار مبارزه ی با فساد و ادعای استقلال در تصمیم ،از همان آغاز، خود را از سایر شورا ها ی پیشین متمایز نمود .این شورا درطول یکسال گذشته بیش از۶۰جلسه ی رسمی و ۱۷۰ مصوبه داشته است که در مقایسه با شورا ی سوم با ۱۷۰ جلسه در طول ۶ سال با میانگین هر سال کمتر از ۳۰جلسه این شورا یک شورا ی پر تلاش و با انگیزه نشان داده است .با نگاهی به اهم مصوبات شورا ی چهارم دو ویژگی بارز در این مصوبات وجود دارد. نخست اینکه  بسیاری ازاین مصوبات برای برون رفت از مشکلات شهرداری راهگشاست و در صورت اجرای صحیح هم درآمد زاست وهم به روان سازی امور در شهرداری کمک می کند ودوم اینکه رویکرد این مصوبات اصلاحی است و به سالم سازی محیط شهرداری کمک شایانی می نماید .با وجود این عملکرد نسبتا مثبت شورا، چرا این عملکرد  به بهبود خدمت رسانی شهرداری به شهروندان کمک چندانی نکرده است؟چرا با وجود اینکه همه از ضرورت اتحادو همدلی  در خدمت رسانی به مردم  صحبت می کنندهنوزهم از شورا چند صدایی به گوش می رسد؟ایراد کار کجاست ؟آیا ایراد از شوراست یا شهرداری؟ویا عوامل دیگری نیز بیرون از شورا و شهرداری بر این روند تاثیر گذارهستند ؟فارغ از هرگونه نگاه متعصبانه برآنم که بررسی آسیب شناسانه ای ازاین روند پیش رو داشته باشم شاید تلنگری باشد هم به خودم و هم به اعضا ی شورا وهم به سایرین که درپیدایش این وضعیت آگاهانه ویا ناآگاهانه  دخالت داشته اند.

نهاد شهرداری بواسطه ارتباط مستقیم با مردم وگستره وظایف و اختیاراتش در شهر مهمترین  نهادیست که درمیزان رضایتمندی و عدم رضایتمندی مردم تاثیر گذار است. لذا همواره مسئولین شهر بدلیل تاثیرگذاری نحوه ی خدمات دهی شهرداری بر میزان رضایتمندی مردم از عملکرد آنان تلاش نموده اند درشیوه ی مدیریت شهرداری و تصمیم گیریهای مهم آن دخیل باشندتا به زعم خود به بهبود روند خدمات دهی به مردم کمک نمایند.این دخالت ها تا حدی بوده که برخی اوقات عملا شورای شهر را از یک نهاد تصمیم گیر و موثر به یک شورای مجری اوامر تبدیل کرده است واز ایفای رسالت واقعی خودش که همان نظارت براین نهاد مهم خدماتی است بسیار دور کرده است.

ازطرفی دیگر جریانات سیاسی شهر برای نفوذ در مهمترین نهاد شهر و تاثیر گذاری بر تصمیمات آن به نفع خود گوی سبقت را از هم ربوده اند.این جریانات هم بدنبال نفوذ در این نهادواستفاده از پتانسیل شهرداری  جهت جذب آراء مردمی در انتخابات آینده هستند و هم بدنبال نزدیک شدن به اعضای شورا بعنوان کسانیکه از پایگاه مردمی برخوردارند و استفاده از این پایگاه برای پیروزی در انتخابات و رسیدن به منافع خود می باشند.

اما مهمترین و موثرترین جریان تاثیر گذار بر شورا و شهرداری جریان منفعت طلب و متنفذ شهر هستند کسانیکه همیشه دایه ی دلسوزتر از مادر بوده اند!!!!!وهرجا که منافعشان باشد ردپایشان دیده می شود اینها کسانی هستند که به چیزی غیر از منافع شخصی خود فکر نمی کنند. شاید دسته اول ابتدائا نیت خیر داشته باشند و یا دسته ی دوم بعضا فکر می کنند با قدرت گرفتن می توانند ایده های مثبت خود را حاکم کنند اما این دسته که همیشه از دسته ی اول و دوم جهت رسیدن به اهداف خود استفاده کرده اند بغیر از منفعت شخصی به چیز دیگری فکر نمی کنند. سالهای سال است این جریان بعنوان دایه ی دلسوزتر از مادر در تار و پود شهرداری رخنه کرده و مطابق با منافع خود مهر ه چینی نموده است .هرگاه افرادی صادقانه  قصد اصلاح در این نهاد خدماتی را داشته اند .با استفاده از قدرت تبلیغاتی و وارونه جلوه دادن حقایق چنان فضایی برای آن افراد ایجاد کرده اند که به عنوان چهره های منفور نزد افکار عمومی قدرت مانور دادن از آنان سلب گردیده است .این جریان مافیایی می توانند چنان بستری را فراهم کنند که هرشخصی چه حقیقی  یا حقوقی در راستای منافع این جریان نا خوداگاه نقش ایفا کند و خودهیچ وقت متوجه نشود.بدلیل اینکه عوامل این جریان برای همگان نمایان نیستند مبارزه کردن با چنین جریان مافیایی بسیار سخت است زیرا اولا.همانطوریکه گفته شد بدلیل پنهان کاری برای همه  قابل رویت نیستند و وقتی مردم به وضوح دستشان را نبینند،فرصتی فراهم می شود تا با نیرنگ از” توهم توطئه سخن بگویند” وبا انحراف اذهان عمومی اراده ها  را برای مبارزه سست نمایند .ثانیا .بسیاری ازاین افراد مافیایی بظاهر در نزد افکار عمومی چهره هایی موجه هستند واز متنفذین می باشند زیرا خوب یاد گرفته اند از ظرفیت انتخابات ها استفاده نمایند و خود را به مراکز قدرت نزدیک نمایند تا از گزند برخوردهای قانونی در امان بمانند.این که معمولا مشاهده می شود مسئولین قبلی و بعدی شهرستان همدیگر را به فساد متهم می کنند و هیچ وقت هم اثبات نشده  بدلیل فساد مسئولین شهرستان نبوده و نیست بلکه بخاطر افراد مفسدی است که به آنان نزدیک شده اند و موجبات بدنامی این جریان و و یا آن جریان را فراهم آورده اند.البته این نوشتار قصد تبرئه ی همه  را ندارد زیرا نمی توان ازناپاکی عده ی قلیلی از مسئولین در ادوار گذشته تا کنون چشم پوشید.اما واقعیت امر این است که مفسدین اصلی  کسانی هستند که بر همه ی موج ها سوار هستند و خوب بلدند که هیچ وقت پیاده هم نشوند.

در چنین اوضاع و احوالی تعدادی از اعضای شورای چهارم خوب این جریانات را رصد کرده و همان ابتدا سعی نموده اند برای جلوگیری از انحراف ومقابله با دخالت ها نسخه ی هرجریان را متناسب با ماهیت آن بپیچند زیرا نیک می دانستند نمی توان برخورد مشابهی با سه جریان فوق داشت.بنابراین با در نظرگرفتن منافع ومصالح شهروندان و باتوجه به قصد هر یک از این جریانات برخوردهایی به شرح ذیل انجام گرفت:

۱برای ارتباط با مسئولین محترم شهرستان اعضای شورا خواستار استقلال شورا در عین تعامل با مسئولین بودند و انتظارداشتند که مسئولین محترم شهرستان نیز ضمن رعایت حقوق شورا به این نهاد جهت فائق آمدن بر مشکلات عدیده ی شهری کمک نمایند و دست همکاری شورا را خالصانه بفشارند.باوجود تلاش ها ی متقابل و جلسات هماهنگی که با حضور مسئولان شهرستان و شورا برگزارگردید اما اراده ای که بین اعضای شورا تبعیض قائل می شد و برخورد دوگانه ای با اعضای شورا داشت نگذاشت این تلاشها مثمر ثمر واقع گردد و عملا فاصله ای بین شورا و مسئولین ارشد شهرستان ایجاد گردید که حاصلش ادامه روند نابه سامان مدیریت شهری است.  

۲-برای مقابله با نفوذ سیاسیون، این شورا با قدرت در برابر هر گونه  باند بازی و  سیاسی کاری در شورا و شهرداری ایستادگی کرد وخوداعضا نیز سعی کرده اند گرایش های سیاسی را در تصمیمات مهم دخالت ندهند .هر چند کسانی از بیرون شورا در جلسات متعدد یکی از راههای مقابله با انسجام شورا راایجاد  انشقاق سیاسی  بین اعضا دانسته اند و تلاش زیادی دارند تا زحمات برخی از دوستان شورا را در خصوص مبارزه با فساد و اصلاح امور ، سیاسی جلوه دهند تا برخی اعضا ی شورانسبت به این روند مثبت تردید کرده وبا دیگر همکارانشان همکاری ننمایند.

 ۳- در برابر مفسدین و زمین خواران تلاش زیادی شد تا راه نفوذ این جریانات به شورا و شهرداری بسته شود و عرصه هرروز بیشتر از گذشته بر آنان تنگ تر شود.در این مدت سعی گردید فضای غالب در  شورا مبارزه با فساد باشد و این روحیه در اعضا تقویت گردد.هر چند جریانی در صددند  تلاش های شورا را در این زمینه کم اهمیت جلوه دهند و یا به بهانه اینکه فسادهای بزرگتری وجود دارد انگیزه ی برخی اعضا را در مبارزه با فساد کمرنگ  کنند.حتی با اتهام زنی به برخی اعضای شورا مبارزه ی آنان را در راستای منافع شخصی قلمداد می کنند!!لکن این افراد بسیار مصمم و جدی هستند و این جوسازیها کوچکترین خللی در عزم راسخ آنان در مبارزه ایجاد نمی کند والبته معتقدند فساد ،کوچک و بزرگ نمی شناسد کسی که نتواند با فساد کوچک وبسیار روشن مبارزه کندمسلما در مقابله با بزرگ آن هم ناتوان است . 

لذا این راهبرد ارزشمند شورای چهارم برای بسیاری دردسر ایجاد کرد و آنان را برآن داشت تا مقابله به مثل  نمایند بنابراین از هرفرصتی برای ضربه زدن به شورای چهارم واختلاف افکنی و فروپاشی آن مضایقه نکردند وتلاش نمودند از درون با همراهی آگاهانه و یا ناآگاهانه برخی افراد،انحراف عمیقی در شورا ایجاد نمایند و از بیرون نیز با تبلیغات مسموم رسانه ای و با استفاده از ابزار های قدرت جو سنگینی علیه شورا بوجود آورندو مردم را در مقابل شورا قرار بدهند وتمام ناکارامدی مدیریت شهری را بر دوش شورا بگذارند.اینکه مشاهده می کنید افرادی که ارتباطی با شورا ندارند در حال رایزنی با این و آن برای تاثیر گذاری بر رای اعضای شورا هستند یا با تهدید و تطمیع برخی،  تصمیمات را مطابق با منافع خود کنند .یا اعضا را نسبت به همدیگر بدبین میکنند تابه همدیگر اعتماد نکنند ویا برخی اعضا را با ترساندن از برخی دیگر و بدنام جلوه دادن منزوی  کنند و یا باتهام سیاسی کاری به برخی اعضا ،همه و همه از مصادیق دخالت های برخی برای انحراف شورا از مسیر اصلی خویش می باشد تا از شورایی که با اقتدار و شعار استقلال شروع کرد انتقام بگیرند.آری مگر می شوداز کسانی که از تدبیر شورای چهارم  ضربه خورده و زخمی شده اند انتظاری غیر از این داشت و یا مگر می شود انتظار داشت برای شورا در چنین شرایطی سوت و کف بزنند مسلما مبارزه هزینه دارد و باید هزینه اش را پرداخت حتی اگر این هزینه جان ناقابل باشد. شهدای ما روزی برای دفاع از اسلام و سرزمین جنگیدند و جان دادند اگر برخی از ما در شورا آبرو بدهیم کارزیادی نکرده ایم. بهر حال پرداختن هزینه برای شکستن بدعت ها و مبارزه با ناپاکی ها طییعی است اما آنچه از اینها مهمتر است اینکه در این بین سرنوشت سه گروه در این شهرستان نا چارا بهم گره خورده است ؛مردم ، شورا که نمایندگان مردم هستند و مسئولین شهرستان.مردم که بفرموده ی امام راحل عظیم الشان ولی نعمتان ما هستند و وظایف خود را به موقع انجام داده اند.ولی اعضای شورا ومسئولین این شهرستان اگر قصد دارند که از این فرصت هایی که خداوند بواسطه ی مردم به آنان داده سربلند بیرون بیایند،زمان چندانی ندارند لذا ضرورت داردباهم  برای خدمت به مردم و مبارزه ی با فساد از شعار دادن عبور نمایند و ضمن احترام متقابل بایکدیگر متحد و همدل شوندو نگذارند گروههای سیاسی و جریانات مفسد بینشان اختلاف افکنی کنندو فاصله بیندازند.مسلما با همکاری و همدلی خالصانه می توان بسیاری از این مشکلات فعلی را حل و فصل نمود و موجبات رضایتمندی عمومی را فراهم آورد.  

واما تک تک اعضای شورا ی شهر باید بدانند یکسال از عمر شورا گذشت و با طرفه عینی یکسال دیگر هم خواهد گذشت توصیه این حقیر بعنوان عضو کوچک شورا برای برون رفت از وضعیت کنونی  این است که نخست یادمان باشد موفقیت شورا موفقیت همه ی ماست و شکست آن شکست همه ی ما اعضای شورا.دوم اینکه  مردم به ما رای داده اند تا برای مشکلشان راه حل پیدا کنیم  نه با دامن زدن به اختلافات بر مشکلاتشان بیفزاییم.باور داشته باشید مردم خوب می توانند عوامل ناکامی شورارا تشخیص بدهند.سوم اینکه این آسیبی که برخی در این یکسال خصوصادر مدت استیضاح شهردار قبلی تا انتخاب شهردار جدید به شورا وارد کرده اند بهای برخی تلاش های ارزشمند شورا برای استقلال و مبارزه با فساد بوده است ولذا این آسیب ها تنها  با همدلی همه ی اعضا ترمیم  می شود. بیایید آب در آسیاب جریان فاسد نریزیم وفکر و انرژی خود را روی خدمت به مردم بگذاریم نه با گرفتن نطق پیش از دستور به همدیگر حمله کنیم . جای بسی شرمندگی است که از حق الزحمه ی ۵دقیقه در شورا فرو گذار نکنیم بعد در هر جلسه ای ۱۰الی ۳۰دقیقه از وقت شورارا به نطق بیش از دستور برای تخریب همکارخود تلف نماییم.نطق بیش از دستور باید برای بیان نقطه ضعف شورا وشهرداری و پیشبرد خدمات دهی به شهروندان باشد نه اثبات خود و بر علیه دیگراعضای شورا .نهایتاباید گفت این شورا تنها در صورتی می تواند سر بلند از آزمون سخت مبارزه با فساد و خدمت به مردم بیرون بیاید که مواظب باشد فریب نظرات تفرقه افکنانه دیگران را نخورد و با همدلی تمامی اعضا و تعامل سازنده و براساس احترام متقابل با مسئولین ضمن دوری از حاشیه ها تمرکزش را روی کار و تلاش برای اصلاح امور و خدمت به مردم شریف اندیمشک بگذارد. امید است این وجیزه ی حقیر کمکی به ایجاد وحدت و تقویت روحیه ی  کارو تلاش در همگان گردد.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.