چرا ماه مبارک، رمضان نامیده شد؟/سهراب عبادی

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: برخی از راویان حدیث می گویند: علت این نام گذاری تاثیر این ماه مبارک بر صیقل کردن روح روان انسان ازآلودگی های اخلاقی وروحی وروانی است.
کلمه ی رمضان از ریشه ی رمض به معنای باران ابتدای فصل سوم سال است و هوای آلوده تابستان را منزه می کند همان طوری که باران رمضان بر جان وروان انسان می بارد وتمام غبار گناه رااز جسم وجان آدمی دور می دارد .
در مورد علت نامگذاری این ماه دلایل گوناگونی بیان شده است :چون در این ماه گناهان انسان  سوزانده می شود ویکی ازمعانی رمضان گرما و حرارت است و گرما وحرارت از علل اصلی آتش گرفتگی و سوختگی است واین دو به نوعی با یک دیگر تناسب دارند .
مضافا این که مطابقت این ماه با روز های گرم سال می تواند از علل دیگر این نام گذاری باشد .
درون انسان های روزه دار متاثر از گرمای سوزان این ماه  می شود همان طوری که گرمای خورشید جمادات را تحت تاثیرخود قرار می دهد.
سختی روز های این ماه وتشنگی وگرسنگی روزه داران از علل دیگر این نام گذاری است
از پیامبر گرامی اسلام(ص) روایت شده است: «إِنَّما سُمِّیَ رَمَضانُ؛ لانَّهُ یُرمِضُ الذُّنوبَ: این ماه را رمضان نامیده‌اند، چون گناهان را می‌زداید.» همچنین  از پیامبر خدا(ص) پرسیدند: رمضان چیست؟ فرمود: خداوند در آن گناهان مؤمنان را می‌سوزاند و می‌آمرزد.
در روایتی از یکی از یاران امام باقر(ع) آمده است: ما هشت نفر بودیم که نزد امام حضور داشتیم. سخن از رمضان به میان آمد. ایشان فرمود: نگویید: این رمضان است و رمضان آمد و رفت؛ زیرا رمضان اسمی از اسم‌های خداوند عزیز و جلیل است  بلکه بگویید: ماه رمضان.رمضان یکی از نام های خداوند است و ماه رمضان از این نام مبارک گرفته شده است .

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.