مذاکرات باز هم تمدید می شود؟

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: یک روزنامه چینی روز دوشنبه از احتمال تمدید دوباره مذاکرات پس از آخرین مهلت گفتگوهای هسته ای ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ در ۳۰ ژوئن – ۹ تیر ماه ۹۴ – خبر داد.

روزنامه چینی زبان و سراسری «رن مین» با تحلیل محتوای سخنان مقام های ارشد هسته ای ایران و غرب در جریان گفت و گوها نوشت که این احتمال از روند کند کنونی گفت و گوهای هسته ای نشات می گیرد.

نویسنده نشریه چینی افزود: با توجه به روند کند کنونی گفت وگوهای هسته ای و احتمال عدم موفقیت طرفین در رسیدن به چارچوب های مورد نظر برای توافق جامع، احتمال تمدید مذاکرات پس از آخرین مهلت گفت وگوها یعنی ۳۰ ژوئن محتمل است.

این روزنامه چینی نوشت: سخنان اخیر مقامات ایران و غرب بیانگر این موضوع است که فضای حاکم بر مذاکرات هسته ای، فضایی آکنده از بی اعتمادی طرفین به یکدیگر است.

نویسنده روزنامه چینی افزود: می توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط کنونی به واسطه بی اعتمادی گسترده ای که بر روند کلی مذاکرات سایه افکنده، پیشرفت در گفت وگوها اندک است و روند پیشرفت نسبت به قبل با کندی بیشتری همراه است.

«رن مین» در عین حال از خواسته های جدید غرب در گفت و گوهای هسته ای با ایران به عنوان یکی از دلایلی که می تواند، روند پیشرفت در مذاکرات را با کندی و دشواری روبرو سازد، نام برد و نوشت: با رصد سخنان مقامات دو طرف به وضوح می توان بی اعتمادی طرفین به یکدیگر را مشاهده کرد.

نویسنده گزارش روزنامه چینی افزود: به عنوان نمونه یک مقام ایرانی به تازگی تاکید کرده که «ما به هیچ وجه به طرف غربی اعتماد نداریم». این موضوع نمونه ای از سخنانی است که مطرح می شود و به پیچیده تر شدن مراحل کنونی مذاکرات دامن می زند.

در گزارش «رن مین» همچنین به سخنان اخیر «عباس عراقچی» عضو ارشد تیم هسته ای ایران اشاره شد و آمده است: همانگونه که این مقام ارشد هسته ای تاکید کرده، دستیابی به چارچوب های توافقاتی، نیازمند «اعتماد به نفس» طرفین و وجود اعتماد حداقلی در میان شرکت کنندگان است که در حال حاضر بسیار کمرنگ است.

در این گزارش آمده است: آنچه از ظواهر امر پیداست، تلاش طرفین برای دستیابی به راهکارهای تفاهم ساز در چارچوب بیانیه مشترک لوزان سوئیس است، اما سخنان دست اندرکاران این گفت وگوها بیانگر واقعیت دیگری است و آن بی اعتمادی طرفین به یکدیگر و حاکم شدن این فضا بر میز مذاکرات است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.