جامعه بیکاران: آقای ربیعی؛ فقط وزیر ما باشید شاغلین در اقلیت هستند!

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  بی قانونی – چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۹۴

وزیر بهداشت: حدود ۱۲میلیون ایرانی دچار بیماری های روانی وروان پریشی هستند!
باقی هم به خاطر تصمیمات برخی مسئولان تیک عصبی گرفته اند

ربیعی: وزیر بیکاران هم هستم
جامعه بیکاران: فقط وزیر ما باشید شاغلین در اقلیت هستند

یک مقام آمریکایی: دیدار جان کری با ظریف در خاک آمریکا   برگزار شد
وزارت خارجه: گل زده در خانه حریف دوبرابر حساب می شود

دیدار یکی از  احزاب چپ گرای ترکیه  با     احمدی نژاد
رئیس حزب: چطور توانستید
همه چیز را چپ کنید؟

 

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.