آیا می دانید های حقوقی؛ “طلاق”

عصر جنوب آیا می دانید های حقوقی؛ “طلاق

طلاق:

 

۱-     آیا میدانید با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید؟

۲-     آیا میدانید هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید؟

۳-     آیا میدانید طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است؟

۴-     آیا میدانید طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد؟

۵-     آیا میدانید هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد۱- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد۲- طلاق زن یائسه۳- طلاق خلع و مبارات ( یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد) سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می‌‌شود؟

تهیه و تنظیم: سید عماد طباطبایی (کارشناس حقوقی عصر جنوب)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.