آیا می دانید های حقوقی؛ “دارایی های زن”

عصر جنوب آیا می دانید های حقوقی؛ “دارایی های زن

دارایی های زن:

۱-     آیا می‌دانید زن حق دارد مستقلا در دارایی خود هرگونه تصرفی کند و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد؟

 

۲-     آیا می‌دانید اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت کرد؟

 

۳-      آیا می‌دانید شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد

 

۴-     آیا می‌دانید مهریه نیز جزء دارایی زن میباشد و مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است؟

 

۵-     آیا می‌دانید اگر شوهر فوت کند و دیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه کند؟

 

تهیه و تنظیم: سید عماد طباطبایی (کارشناس حقوقی عصر جنوب)

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.