“جناب روحانی ! تن تان سلامت و گلویتان برای شعارهای قشنگ به دور از غبار باد…”

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: هادی خوش سیما

جناب آقای روحانی ! خوزستانی ها می دانند که شما مسئول گرد و غبارهای چندین ساله نیستید اما حرف های شما ، وزرا و معاونین تان در سفر استانی اصفهان ، نشان داد که خوزستان و خوزستانی ها بر عکس وعده های بی شمار در اولین سفر ، نور چشمی شما نیستند بلکه نور چشمی کابینه تدبیر و امید ، اصفهان است که در روزهایی که ریزگردها امان خوزستانی ها را بریده بود از هوای ناسالم اصفهان سخن راندند ؛ حال آنکه خوزستان سالیان سال است که از هوای ناسالم رنج می برد اما بجز چند مصوبه بی فرجام و دو سه شعار ، اقدامی صورت نگرفت و به جای آن ، سرطان ۷۰ درصد افزایش یافت و روزی نیست که فرزندان مظلوم این سرزمین نفس شان به شماره نیفتد.
جناب روحانی ! خوزستانی ها همیشه ثابت کرده اند که در اوج مظلومیت انصاف دارند و برای همین پتک خرابی های استان و ریزگردها را بر سر شما و کابینه تان فرو نمی آورند اما شما و کابینه تان نیز باید منصف باشد و شعار هوای پاک را به جای اصفهان در استانی سر دهید که ریزگردها در حلقوم شان فرو رفته و صدایشان به جایی نمی رسد.

آقای روحانی ! اخیرا گفته اید که دولت با دل و جان و همه توان خود تلاش خواهد کرد تا اصفهان، آباد و سرزنده باشد و از نظر آب، هوا و سایر نیازمندی‌ها، اصفهان را به جایی می رسانیم تا درّ گرانبهایی شود و همه مردم شاد و مسرور باشند.
جناب روحانی ! خوزستان به واسطه ظرفیت های فراوان ، خود درّی گرانبهاست اما در سایه تدبیر شما و دلتمردان گذشته این درّ گرانبها ، بهایش به بهانه شادابی و پیشرفت استانی همچون اصفهان از دست داده و آن وقت شما و امثال شما و کابینه تان حتا برای دلخوشی مردم مظلوم این دیار شعار هم نمی دهید و حرف های قشنگ و زیبایتان را برای مناطق خوش آب و هوا و پر رونق می گذارید و وعده پر آبی زاینده رود و هوای پاک سر می دهید !

آقای روحانی ! خوزستان و خوزستانی ها هم بی مهری دولت عدالت محور را دیده اند و هم کم محلی های شما و کابینه ای پاک ! و عاری از یک خوزستانی شما را. کابینه ای که معاون اولش زمانی استاندار اصفهان بوده است ؛ کابینه ای که چندین وزیر اصفهانی دارد و کابینه ای که معاون محیط زیست اش ، حتا حاضر نیست قدمی به خوزستان بگذارد و کمیته مقابله با ریزگردها را در تهران تشکیل می دهد. معاونی که تجمع زیست محیطی کارون در مخالفت با انتقال آب را یک قانون شکنی تمام عیار می داند و اما در مقابل تجمع کویرنشینان سرتعظیم فرو می آورد و انتقال آب را حق مسلم آنان می خواند…

جناب روحانی ! تن تان سلامت و گلویتان برای شعارهای قشنگ به دور از غبار باد…

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.