سرپرست حوزه خبری عصر جنوب در اندیمشک : حرکت در مسیر تفرقه ی مرزی و قومیتی اندیمشک و دزفول شوم و محکوم به شکست است /

محمدامین جمشیدی : سرپرست حوزه ی خبری عصر جنوب در اندیمشک / اندیمشک و دزفول دو شهر شمالی و پر مهر خوزستان پر افتخار سالهاست که به علت عدم تعیین خطوط مرزی حد فاصل خود غریب به بیست و هشت سال است از وجود یک طرح جامع شهری محروم و بالطبع فاقد یک طرح جامع تفصیلی شهری هستند معقوله ای که بی شک در عدم تبیین مناسب خدمات شهری و افزایش امر خدمت رسانی و کاهش رضایت مندی مردمی و عدم توسعه ی همگون این دو شهر در بخش های مختلف نقش بسزایی داشته است. علت وجود این اختلاف نزدیک به سی ساله،امری است که در این نگاشت کوتاه توان گنجیدن ندارد ولی دوستی و مراودات و اتحاد و برادری مردم این دو شهر مجاور از دیرباز زبانزد مردمان این خطه بوده است و تاریخ پر افتخار انقلاب شکوهمند اسلامی همواره شکوه و عظمت و رشادت و نقش افرینی باشکوه مردمان این دیار را بر ایینه ی ولایت مداری تاریخ پر افتخار ایران اسلامی در طول سالهای متوالی به وضوح روشنی ساخته است ودر تاریخ مظلومیت دفاع مقدس هشت ساله، نام چهارم خرداد و چهارم اذر به روشنایی صبح در اسمان افتخار و حماسه ی این دیار می درخشد. و بی شک رویای افرادی را که در جهت کسب منافع سیاسی و زود گذر بدون توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در فضای تدبیر و همبستگی ملی به دنبال تشدید اختلافات مرزی و زدودن آتش تفرقه و قومیت گرایی بدون توجه به ارزشهای شهدای پر آوازه ی این خطه و رسالت عدالت محور سرای اسلامی باشند را ،نقش بر آب خواهد کرد. که این امر توجه مطلوب مسولین عالی رتبه ی استان و کشور را به عنوان خادمین حقیقی ملت بزرگوار ایران به دور از تشنج و قومیت گرایی در حل و فصل موضوع مورد مناقشه می طلبد با اتخاذ یک تصمیم اصولی و متناسب با حقانیت هر دو شهرستان ضمن جلوگیری از حرکت ناصواب برخی که در جهت کسب منافع شخصی و گروهی به دنبال برافروختن اتش احساسات قومیتی در اوضاع حساس کنونی هستند ، با محورمیت قانون اسباب رضایت مندی مردمی را فراهم اورند چرا که اختلافات قومیتی و مرزی ما بین این دو شهر پر افتخار به گواه تاریخ شکوهمند اسلامی ، شوم و محکوم به شکست است و رمز اتحاد وهمبستگی با اقدام توجه به واقعیات و مستندات حقوقی و تاریخی کلید همبستگی و اتحاد در فردای این دیار باشد…..

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • باسلام حرکت هوشمندنه شمادوستان حرکتی روشن درفضای غبار آلود امروز قابل ستایش است وامیدوارم همچنان به رسالت خبری خود که روشنگری جامعه کمک خواهد کرد ادامه داده وحرکتی سرفن احساسی نبوده . باتشکر مجتبی خلیلی
  • بدذذذ