نمایندگانی که حرمت مجلس را نگه نداشتند / مهدی روزبهانی

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: نطق میان دستورعلی مطهری نیمه تمام ماند اما در این میان بیش از سخنان وی، رفتار مجلسی ها با جایگاه خودشان و تریبون خانه ملت قابل تأمل است. جایگاهی که به اعتبار سخنان بنیانگذار انقلاب در رأس امور است و بر اساس قانون برای گفتن حرف هایش آزادی کامل دارد. اما گویا عده ای این قانون و اعتبار را بر نمی‌تابند و تشخیص خود را ارجح می‌دانند. دیروز سخنان مطهری نبود که مردم را نگران کرد بلکه برخوردهایی بود که باعث شد این نطق نیمه تمام بماند. چرا که اگر حرف های او اشتباه هم باشد باز درجایگاه نمایندگی قرار دارد و این گونه برخوردها با جایگاه نمایندگی اعتبار و شأن خانه ملت را نزد مردم زیر سوال می‌برد. مردم نماینده را در جایگاهی می‌دانند که می‌تواند سخن بگوید و برای این کار هم از پشتوانه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برخوردار است. بر اساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسی کشورمان نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. بر این مبنا برخورد روز گذشته رئیس جلسه صحن علنی مجلس و نمایندگانی که با رفتار هیجانی خود مانع ادامه نطق، هرچند اشتباه، مطهری شدند این شبهه را ایجاد می‌کند که عده ای به قانون اساسی وقعی نمی‌نهند.

مردم انتظار ندارند مجلسی که خود قانون گذار است و نظم را برای جامعه تعریف می‌کند نسبت به جایگاه خودش که از مصونیت برخوردار است، واکنش هیجانی نشان بدهد چرا که این اقدام موجب متشنج شدن فضای سیاسی کشور می‌شود و همگان آگاه هستند که در این شرایط بحرانی منطقه، کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و وحدت است.

با این حال روز گذشته خانه ملت می‌توانست روی دیگری هم داشته باشد. قانون به همه نمایندگان جایگاه برابری اعطا کرده است و مسلم بود که بعد از اتمام صحبتهای مطهری تریبون برای منتقدان و مخالفان صحبت های او باقی می‌ماند و معترضان می‌توانستند با استدلالی منطقی به او و صحبت هایش پاسخ بدهند و برای افکار عمومی چهره ای از ظرفیت بالای مجلس شورای اسلامی نمایان کنند و به این ترتیب الگویی باشند برای رفتار سیاسی منطقی و به دور از هیجان، چه برای مردم و چه برای سایر فعلان سیاسی کشور. اما با این حال دیروز عده ای راه دیگری را برگزیدند و با سر دادن شعار و تجمع مجلس را به تعطیلی کشاندند. دیروز حتی شاهد بودیم که قسمت های گفته نشده نطق مطهری نیز منتشر شد اما بجای اینکه منتقدان و مخالفانش به روشن کردن افکار عمومی نسبت به سخنان او بپردازند در جواب او فقط شعار و ممانعت از بیان، دیده شد. از این رو می‌توان گفت که دیروز جایگاه نمایندگی و قانون که در همین خانه ملت برای مردم وضع شده است مورد بی مهری قرار گرفت. این رفتارها در حالی انجام شد که یکی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی نطق نیمه تمام مطهری در این هیئت خبر داد و گفت که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پس از بررسی موضوع نظر خود را درباره این که نطق وی در چارچوب وظایف نمایندگی بوده یا نه را اعلام خواهند کرد.

مسئله این است که چرا وقتی مجلس شورای اسلامی ابزار مختلفی برای نظارت بر نمایندگان در اختیار دارد جایگاه نماینده مردم را که تفاوت نمی‌کند چه شخصی است مورد حمله قرار می‌دهد و حالا سوال این است آیا همانطور که نطق مطهری قرار است بررسی شود رفتار هیجانی نمایندگانی که به جایگاه مقدس نمایندگی حمله کردند نیز بررسی خواهد شد؟

آیا از نظر هیئت نظارت بر رفتارنمایندگان شعار دادن و جلوگیری از صحبت کردن یک نماینده جزو وظایف نمایندگی است؟ به هر حال مسئله این است که روز گذشه خانه ملت روی دیگری هم داشت و آن برخورد نامناسب با جایگاه نمایندگی است که تأثیر منفی بر افکار عمومی نسبت به این جایگاه خواهد گذاشت.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.