بسیج سازندگی فرصتی برای استفاده ازاستعداد و مهارت دانش آموزان

معاون پرورشی،کارشناس مدارس قرآنی و مسئول پیگیری فعالیت های بسیج سازندگی طرح   هجرت ۳ بسیج ناحیه اندیمشک دوشنبه ۳/۶/۹۳ از فعالیت های در حال انجام، شامل زیبا سازی و رنگ آمیزی دبستان معرفت بازدید نمودند . در این بازدید آقای پاپی ضمن صحبت با سرپرست و دانش آموزان بر لزوم بکارگیری استعداد و کسب مهارت جهت خدمت هر چه بهتر به میهن اسلامی و موفقیت در زندگی تاکید نمودند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.