ویزیت رایگان در اندیمشک به مناسبت هفته دولت

 ویزیت رایگان بمناسبت هفته دولت به همکاری بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک در مورخه ۹۳/۰۶/۵در مرکز بهداشتی ودرمانی امام جعفر صادق (ع)اندیمشک ومراکزبهداشتی درمانی شهربیدروبه وروستای جارادو انجام می پذیرد.

 همشهریان عزیز اندیمشکی می توانند جهت ویزیت  به این مراکز درمانی مراجعه فرمایند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.