برگزاری پنجمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان اندیمشک

عصر جنوب : پنجمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان اندیمشک در سال ۱۳۹۳ ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخه ۱/۶/۱۳۹۳ در سالن جلسات فرمانداری شهرستان با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و به ریاست معاون محترم فرماندار جناب آقای بزرگی نیا و با حضور اعضاء شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان تشکیل گردید . ابتدا آقای کاظمی ریاست محترم مرکز بهداشت ضمن خوش آمدگوئی به حاضران و به مناسبت آغاز هفته دولت ، خواستار تعامل بیشتر ادارات جهت رفع مشکلات بهداشتی مردم شدند و سپس آماری در خصوص کل مصوبات شورا از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سه ماهه اول سال جاری (۱۳۹۳) و مصوبات محقق نشده ارائه نموده و به طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهرستان پرداختند در ادامه آقایان موسوی مسئول خدمات شهری شهرداری اندیمشک ، هدایتی شهردار بیدروبه ، پور علی شهردار آزادی و سزاری شهردار چم گلک در خصوص اجرای عملیات لایروبی و آهک پاشی جداول و رفع خسارات ناشی از طوفان هفته گذشته و همچنین اجرای عملیات اتلاف سگهای ولگرد مطالبی ارائه نمودند ضمنا” برخی از شهرداران در مورد عدم وجود اعتبار و یا ردیف بودجه ای برای اتلاف سگهای ولگرد مشکلاتی را مطرح کردند . سپس مصوبات جلسه قبل شورای سلامت و امنیت غذائی توسط آقای کاظمی رئیس مرکز بهداشت اندیمشک مطرح و پس از تبادل نظر حاضران و سپس جمع بندی مطالب توسط معاون محترم فرماندار آقای بزرگی نیا ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.