برگزاری سمینار کاربرد ابزار دقیق در کنترل پایداری سد در نیروگاه دز اندیمشک

عصرجنوب:سمینار تخصصی کاربرد ابزار دقیق در کنترل پایداری سد با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز برگزار گردید.
این سمینار توسط مهندس سعید عباسی از کارشناسان گروه کنترل پایداری شرکت برگزار و ضمن بحث و بررسی کاربرد ابزار دقیق در کنترل پایداری سد ، گزارش تعمیر و راه اندازی سه مورد از تجهیزات کنترل پایداری ارائه گردید.
تعمیر و راه اندازی دو دستگاه کلینومیتر دیجیتالی ( شیت سنج ) و دو دستگاه کردیسکوپ دیجیتالی ، همچنین خرید و جایگزینی سه دستگاه سنجش دمای بتن و درزه سنج سازه سد – به جای دستگاههای قدیمی و معیوب – از جمله پروژه هایی بود که در سال جاری توسط گروه کنترل پایداری شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز به انجام رسید و گزارش آن در این سمینار ارائه شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.