انجام زایمان بدون درد رایگان در بیمارستان طالقانی آبادان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مدیر داخلی بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان گفت: صبح امروز برای نخستین بار زایمان بدون درد رایگان در بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان انجام شد.

هنگامه پروین صبح امروز اظهار کرد: برای نخستین بار زایمان بدون درد رایگان در بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان با حضور مهدی احساسات وطن پزشک متخصص بیهوشی و فاطمه شهسوار حقیقی متخصص زنان زایمان شاغل در این مجموعه درمانی انجام شد.

وی در همین خصوص اضافه کرد: این زایمان بدون درد در راستای ترویج زایمان طبیعی وکاهش سزارین در طرح تحول نظام سلامت صورت گرفت.

مدیر داخلی بیمارستان آیت‌اله طالقانی آبادان ادامه داد: زایمان صورت گرفته هیچگونه عوارض جانبی ندارد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.