محوطه باستانی شوش برای بازدید کارشناسان یونسکو آماده شد

عصر جنوب: رضا نجاتی با تقدیر از تعامل خوب مردم شوش و اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاههای اجرایی در راستای ساماندهی محوطه باستانی شوش گفت: از تمام ظرفیت های این شهرستان برای ثبت جهانی شهر تاریخی شوش استفاده شده است.

وی افزود: کارشناسان و ارزیابان سازمان یونسکو برای بازدید از محوطه باستانی شوش به عنوان مقدمه ثبت جهانی این اثر قرار است اواخر هفته جاری به شوش سفر کنند.

نجاتی درپایان گفت: خوزستان برای گسترش صنعت گردشگری نیازمند ثبت جهانی محوطه تاریخی شوش به عنوان یک اثر جهانی می باشد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.