دستگیری قاتل گنجشک ها در شوش

عصر جنوب: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت : یک نفر متخلف صید  گنجشک  برغم داشتن پروانه به علت صید بیش از حد مجاز دستگیر و از وی دو رشته تور و ادوات صید به همراه تعداد ۱۴۷ قطعه گنجشک مازاد بر پروانه کشف و ضبط  شد .

علی فتحی نیا  افزود: دارندگان پروانه شکار و صید موظفند طبق قوانین بخشنامه ای هر سال و براساس ضوابط و شرایط مندرج در پروانه خود شکار و یا صید کنند و در صورتی که خارج از زمان و مکان مقرر در پروانه و یا بیش از تعداد و غیر ازگونه های مشخص شده و یا با آلات ممنوعه اقدام به شکار و صید  کنند متخلف محسوب شده و برابر قوانین شکار و صید با آنها برخورد خواهد شد .

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.