واگذاری نیشکر هفت تپه به دو جوان!؟

عصر جنوب – asrejonoob.ir: نماینده شوش دانیال نسبت به روند طی شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد تذکر داد.

سید راضی نوری در تذکر شفاهی به وزیر اقتصاد، گفت: نسبت به وضعیت واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه از شما سوال دارم. آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست؟ و آیا کار درستی انجام شده است؟ بنده در سال اقتصاد مقاومتی که دغدغه رکود اقتصادی و بیکاری همچنان وجود دارد، این واگذاری را موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران این مجموعه اقتصادی می‌دانم. این اقدام غیرکارشناسی انجام شده است. حقوق ماهانه و تکریم کارگران و امنیت شغلی آنان و همچنین دغدغه تعطیلی این کارخانه و اثرات منفی اقتصادی بعدی، غیرقابل تحمل است.
در تذکری دیگر خطاب به وزیر جهاد کشاورزی خواستار پرداخت بقیه بدهی این وزارتخانه به کشاورزان ذرت‌کار شد.
شوشان به نقل از ایسنا/**