قطعی مکرر برق در شوش کودکان را به دز کشاند/ سه کودک غرق شدند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سه کودک که در پی قطعی برق و فرار از گرما به رودخانه پناه برده بودند غرق شدند.

به دنبال قطع طولانی مدت برق در روستای ابولقفه از توابع شهرستان شوش و گرمای بالای ۵۵ درجه، اهالی روستا به آب رودخانه دز پناه بردند اما سه تن از کودکان این روستا طعمه آب شدند.

ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺍﺑﻮﻟﻘﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺯ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎﻫﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺯ ﺗﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰۰ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ.

به گفته اهالی برق روستا از ساعت ۲۴ روز جمعه تا ۱۴روز شنبه قطع شده بود. ﻣﺤﻤﺪ ۱۲ ساله، ﮐﺒﺮﯼ ۱۱ ساله ﻭ ﻣﺮﯾﻢ ۱۴ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺯ ﻣﺸﻐﻮﻝ شنا کردن ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻏﺮﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

به گفته ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﯿﻨﯽ، ﺗﻦ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ از آب بیرون کشیدند. ﺍﻣﺎ ﺟﺴﺪ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ غوﺍﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺴتجو ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺟﺴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺩﻫﯿﺎﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﮔﻄﯿﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺍﺑﻮﻟﻘﻔﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

به گزارش مهر، هفته گذشته پنج بار برق شوش در نقاط مختلف بدون اطلاع قبلی قطع شده بود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.