عکسی قدیمی از آرامگاه دانیال نبی

آرامگاه دانیال نبی در ساحل شرقی رودخانه شائور، رو به روی تپه ارگ، واقع در شهر شوش و مدفن یکی از پیامبران بنی اسرائیل دانیال است که در تورات یک کتاب با دوازده باب به او اختصاص دارد.
۳۰۳۸۵۱_۷۸۵
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.