آغاز طرح ساماندهی ساحل شوشتر

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: طرح ساماندهی ساحل و محوطه بند باستانی میزان شوشتر آغاز شد.

استاندار خوزستان در مراسم آغاز اجرای این طرح گفت : طرح ساماندهی ساحل و محوطه بند تاریخی میزان شوشتر با اعتباری بالغ بر ۱۷میلیارد ریال و بطول هشت کیلومتر اجرا می شود.
آقای مقتدایی افزود : مجموعه های تاریخی و وجود دانشگاه آزاد، دو ظرفیت مهم در شهرستان شوشتر هستند که نیاز است به نحو مطلوب از آن استفاده شود.
وی با اشاره به طرح ساماندهی ساحل و محوطه بند باستانی میزان شوشتر اظهارداشت : این طرح تحول عظیمی در بحث رفاه مردم و جذب گردشگر در کنار جاذبه های تاریخی و سازه های جهانی شوشتر، ایجاد خواهد کرد و انتظار ما این است که بخش خصوصی در بحث سرمایه گذاری وارد عمل شود و دولت نیز زیر ساخت لازم را برای آنان فراهم کند.
بند میزان در سمت شرقی- غربی در شمال شوشتر و در زمان شاپور ساسانی پایه‌گذاری شد که در محل این بند رود کارون به دو شاخه شطیط یا چهار دانگه و گرگر یا دو دانگه تقسیم می‌شود.
بند میزان در تابستان سال ۱۳۸۸ به همراه دیگر مجموعه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر کشورمان به ثبت جهانی رسید.