پروژه بیدبلند ٢ به هلدینگ خلیج فارس واگذار می گردد

عصر جنوب: مراحل واگذاری پروژه بیدبلند ٢ از شرکت سپهر انرژی به هلدینگ خلیج فارس با موافقت اصولی وزارت نفت در دست اقدام است.

به گزارش عصر جنوب، معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: به دلیل این که محصول اتان که از جمله تولیدات بیدبلند ٢ محسوب می شود، خوراک واحدهای پتروشیمی متعلق به هلدینگ خلیج فارس را تامین می کند، این شرکت آمادگی خود برای مشارکت در پروژه ساخت این پالایشگاه اعلام کرده است.

عبدالحسین ثمری گفت: مذاکرات نهایی در این زمینه انجام شده و امیدواریم هرچه زودتر به نتایج خوبی برسد و این پروژه از وضعیت کنونی خارج شود و روی ریل اجرایی قرار گیرد.

وی ادامه داد: این شرکت با وزارت نفت نیز مذاکراتی انجام داده است،

به گفته معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران، هم اکنون در حال برآورد هزینه های انجام شده از سوی شرکت ملی گاز ایران و شرکت سپهر انرژی در این پروژه هستیم.

ثمری عنوان کرد: در نظر داریم طبق روال قبل، سهم شرکت ملی گاز ایران، ٢٠ درصد و سهم هلدینگ خلیج فارس نیز ٨٠ درصد باشد.

ارزیابی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای حضور در پروژه اتان زدایی پارسیان

معاون شرکت ملی گاز ایران در ادامه این گفتگو با بیان این که ستاد اجرایی حضرت امام (ره) در حال ارزیابی برای حضور در پروژه اتان زدایی پارسیان است، اظهار کرد: تاکنون مذاکره ای در این زمینه انجام نشده و در انتظار بررسیهای نهایی این ستاد هستیم.

ثمری گفت؛ با توجه به مذاکراتی که انجام شده و با توجه به موافق اصولی وزارت نفت، واگذاری پروژه اتان زدایی پارسیان به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در دست اقدام بوده که البته در صورت واگذاری قرار است کل سهام مشارکت به این ستاد واگذار شود.

به گزارش عصر جنوب، به دلیل تاخیر چند ساله در توسعه پالایشگاه بیدبلند ٢ و بر اساس تصمیم هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران، مفارقت نامه شرکت سپهر انرژی (وابسته به بانک صادارت) از توسعه این پالایشگاه تصویب شده است.

بر پایه این گزارش، بر این اساس سهم بانک صادرات در توسعه این پروژه ٨٠ درصد و سهم شرکت ملی گاز ٢٠ درصد تعیین شده بود، در همین حال طی سالهای اخیر اقدام جدی از سوی این بانک برای اجرای مشارکت در توسعه پروژه یاد شده انجام نشده است.

شانا

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.