چهار شرکت پتروشیمی زیان ده به سود دهی رسیدند

عصر جنوب: چهار شرکت پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارس که پیشتر زیان ده بودند به سود دهی رسیدند.

مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس گفت: با برنامه ریزی های انجام  شده  چهار شرکت پتروشیمی اروند، تند گویان، پاسارگاد و ره آوران فنون پتروشیمی که پارسال در میان شرکت های ضرر ده قرار داشتند امسال به سود دهی رسیده اندودر وضعیت مطلوبی قرار دارند.

عادل نژاد سلیم اظهار کرد: متاسفانه ۲ شرکت هنوز زیان ده هستند که بزودی در مورد نحوه فعالیت آنها تصمیم گیری خواهد شد.

وی افزود: افزایش سود و بهینه سازی دارائی ها اولویت اول شرکت است و به دنبال تقویت برندهلدینگ خلیج فارس با هدف ارتقای جذابیت سهام هستیم.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان این که سهام  این شرکت به عنوان بزرگترین هلدینگ حاضر در بورس از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است تصریح کرد: سبد سهام ما در بورس تهران  با توجه به قدرت شرکتهای پتروشیمی عضو بسیار ارزشمند است.

نژادسلیم با بیان این که در بازار سرمایه باید نگاه همه بلندمدت باشد نه کوتاه مدت، گفت: برنامه های توسعه ای زیادی در دست اجرا داریم که منجر به توسعه شرکت هلدینگ خلیج فارس و صنعت پتروشیمی ایران در آینده نزدیک می شود.

مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: پتروشیمی ها به دلیل ماهیت تولیدی و نیز دارا بودن نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی کشور از اهمیت خاصی در بازار سرمایه برخوردار هستند، به طوری که همیشه سهامشان قابل دفاع است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین شرکت حاضر در بازار سرمایه ایران، تمامی فعالیتها و عملکرد شرکتهای تابعه خود را با نظارت پیگیری می کند و بر نحوه تولید و عرضه نظارت شفاف وجود دارد.

نژاد سلیم با بیان این که تعداد شرکتهایی که هلدینگ در آنها سهامدار است به ۶۰ شرکت رسیده است گفت: هلدینگ خلیج فارس با در اختیار گرفتن ۵١ درصد از سهام پترول می‌تواند روند سوددهی شرکت را شتاب ببخشد.

وی ادامه داد: بیش از ١١ درصد از بورس در اختیار هلدینگ خلیج فارس است و  این شرکت به عنوان دومین شرکت بزرگ پتروشیمی در خاورمیانه و دارا بودن رتبه ۵٣ در سطح جهان دارای ٣۵٠ هزار میلیارد تومان ارزش است.

نژاد سلیم در پایان با  اشاره به این که ارزش فروش محصولات این شرکت در سال ١٢ میلیارد دلار است، اظهار کرد: توسعه پایدار، نیازمند زیرساختهای متعددی است و هلدینگ خود را ملزم به رعایت تمام الزامها و قوانین موجود می‌داند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.