ضرورت پوشش بیمه ای توانبخشی افراد با اختلال اتیسم در کشور

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اختلال اتیسم یک اختلال عصب_ تحولی است که در آن فرد علائمی از جمله نقص در ارتباط و تعاملات اجتماعی و علایق و رفتارهای محدود و کلیشه‌ای از خود نشان می دهد.

افزایش نرخ شیوع اختلال اتیسم به شدت روبه رشد و نگران کننده است. با توجه به چند بعدی بودن مشکلات کودکان با اختلال اتیسم، هزینه های درمانی و توانبخشی این کودکان بسیار سرسام آور است.
این درحالی است که یارانه ای که از سوی سازمان بهزیستی برای توانبخشی این کودکان تعلق می گیرد بسیار ناچیز است. ازاین رو تحت پوشش قرار گرفتن خدمات درمانی و توانبخشی کودکان با اختلال اتیسم بسیار ضرورت دارد.

نبود پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی برای اختلال اتیسم، دوپیامد بسیار نامطلوب در پی خواهد داشت. اولین پیامد آن به تاخیر افتادن توانبخشی این کودکان است، در صورتی که مداخله زودهنگام در این حوزه امری بسیار ضروری و حیاتی است. دومین پیامد نامطلوب این موضوع فرسودگی و بی انگیزه شدن درمانگران اختلال اتیسم به دلیل مشکلات مالی خانواده های اتیسم در پرداخت هزینه های درمانی فرزندنشان است که همین عامل سبب افت کیفیت خدمات درمانی و توانبخشی خواهد شد.

امید است تا مسئولین ذیربط به صورت جدی به تحت پوشش قرار گرفتن خدمات درمانی و توانبخشی کودکان با اختلال اتیسم اقدام نمایند.

به امید روزی که هیچ کودک اتیسمی بدلیل موانع اقتصادی و اجتماعی از دریافت خدمات آموزشی، درمانی و توانبخشی بازنماند.

روح الله فتح آبادی
دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی