نماینده مجلس خواستار تعیین تکلیف کارکنان نفتی شد

عصر جنوب:  نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف کارکنان شرکت های تابعه این وزارت خانه به ویژه پتروشیمی اراک از نظر مقررات اداری، استخدامی، بیمه درمانی و بازنشستگی شد.

علی اکبر کریمی در این نامه افزوده است: در سال های گذشته شمار زیادی از شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت های پتروشیمی اراک، اصفهان، خارک، آبادان، فارابی و کربن به بخش خصوص واگذار شده است.
وی در این نامه ادامه داده است: کارکنان صنعت نفت که در این شرکت ها اشتغال داشتند، از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع قوانین و مقررات وزارت نفت، از نظر بیمه درمان تابع ضوابط بهداری وزارت نفت و از نظر بیمه بازنشستگی نیز تابع صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بوده اند و وجود تصویب نامه هیات وزیران، از اوایل سال ۹۲ با صدور بخشنامه توسط وزیر نفت محدودیت هایی در زمینه مقررات اداری ناظر بر کارکنان این شرکت ها رخ داده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این نامه بیان کرده است: با توجه به ابهاماتی که در زمینه بیمه درمان و بازنشستگی کارکنان یاد شده ایجاد شده است، می طلبد دغدغه و نگرانی کارکنان این شرکت ها با تعیین تکلیف و رفع ابهامات موجود رفع شود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.