جشنی برای رهایی گرفتاران!

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: روزنامه نور خوزستان در تازه ترین شماره خود سرمقاله ای با عنوان جشنی برای رهایی گرفتاران! را به قلم سید محمد طاهر موسوی زاده، صاحب امتیاز و مدیر مسوول این روزنامه منتشرکرده است.

رفع گرفتاری از مردم از جمله اعمالی است که نزد پروردگار اجر بسیار دارد و یکی از مصادیق بارز این عمل ، آزاد کردن زندانیانی است که بر اثر خطای غیر عمد به زندان افتاده و به دلیل ناتوانی مالی قادر به رهایی خود نیستند.

گرفتاری این افراد نه تنها از نیروی فعال جامعه می کاهد بلکه موجب وارد شدن آسیب های روانی و اجتماعی به خانواده آنان و رشد ناهنجاری در جامعه می شود.

به منظور جلوگیری از آثار زیانباری که بازداشت مجرمین جرائم غیر عمد به دنبال دارد در سال ۱۳۶۹ به ابتکار شهید بزرگوار سید اسدالله لاجوردی ستاد دیه به وجود آمد.

ستادی که نهادی مردمی است و با برگزاری جشن گلریزان و جمع آوری کمکهای افراد حقیقی و حقوقی و نیز جلب رضایت شاکیان و طلبکاران، آزادی زندانیان جرایم غیر عمد و غیر کلاهبرداری را پیگیری می کند و بسیاری از مردم نیز که با توجه به تاکیدات آموزه های دینی و کثرت آیات و روایات در اینگونه موارد، کمک به آزادی این زندانیان و بازگشت شادی و آرامش به خانواده آنها را تکلیفی دینی و انسانی می دانند، مشتاقانه ستاد دیه را در انجام این وظیفه یاری می دهند.

استقبال خوب مردم و مقامات نیکوکار کشورمان از جشن گلریزان و پرداخت کمک های خود به ستاد از یک طرف و گذشت اولیای دم شاکیان و طلبکاران از طرف دیگر و همچنین تصویب قانون اعطای تسهیلات به اینگونه زندانیان موجب شده است که ستاد دیه بتواند در طول ۲۵ سال فعالیت خود بیش از ۸۵ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر عمد و غیر کلاهبرداری را به آغوش خانواده های خود برگرداند و از وارد شدن آسیب های اجتماعی بیشتر به این خانواده ها جلوگیری کند که دستاوردی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید.

لیکن از آنجا که گرفتاری بسیاری از این زندانیان ریشه در کم اطلاعی و یا بی توجهی آنان نسبت به قوانین و مقررات دارد لذا لازم است که در کنار اقدامات خداپسندانه مردم و ستاد دیه برای رهایی زندانیان، نهادهای آموزشی فرهنگی و اجتماعی نیزمردم را با قوانین و مقررات و حقوق اجتماعی آشنا کرده و عواقب بی توجهی به قوانین و مقررات و زیرپاگذاشتن حقوق دیگران را یادآور شوند.

نکته دیگر اینکه بخش عمده ای از محکومان غیر عمد را زندانیان مهریه تشکیل می دهند که بنا به رسوم ناصحیح و بعضا غیر شرعی رایج شده در جامعه، در هنگام عقد، مهریه های سنگین تعیین می کنند و به محض بروز اختلاف در بعضی خانواده ها، این مهریه توسط زن به اجرا گذاشته می شود و شوهر به دلیل ناتوانی در پرداخت آن به زندان می افتد

اصلاح این رویه غلط و غیر دینی نیز می تواند کاهش چشمگیر تعداد زندانیان جرایم غیر عمد را موجب شود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.