محمد کیانوش راد: جناح محافظه کار به دنبال ناامید کردن مردم از رای خود است

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: نگاه نگران به سیاست داخلی در سال جدید/ محمد کیانوش راد

در مجموع روندی که جامعه ایران طی می کند به سمت آزادی های بیشتر در حوزه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. این حرکت با توجه به تاریخ ۱۵۰ سال اخیر ایران قابل ردیابی است. در ۱۵۰ سال اخیر اگر چه در زمان های مختلف نمادهای قدرت یا ساختارهای اجتماعی که به نحوی قدرت را در دست داشتند سعی کردند مانع آزادی خواهی در ایران شوند اما به زودی با ایجاد جنبش های اجتماعی حرکت به سمت آزادی های بیشتر را شاهد بودیم. اگرچه در کوتاه مدت احتمال غالب شدن جریان تندرو و بستن فضای سیاسی وجود دارد.

این امر قابل پیش بینی است که شورای نگهبان با تمام قوا در در جهت ایجا محدویت برای کاندیدای اصلاحطلب تلاش خواهد کرد؛ البته بعضی نهادها پیش از این هم اثرگذاری بر آرای سیاسی به شکل مستقیم و غیر مستقیم را وظیفه خود می دانستند و سال ۹۴ بر این پای فشاری خواهند کرد.

اما همه این ها پیش بینی و گمان استو با ورود متغیرهای پیش بینی نشده ممکن است این حدس و گمان نیز به گونه دیگری محقق شوند.

علاقمندم امیدوار باشم که بخشی از روحانیت که تاثیر گذار بوده و در حال حاضر نیز نقش قابل توجهی در تحولات بر عهده دارد در نحوه مواجهه با مردم و رای آنها تجدید نظر کرده و به تعدیل رفتار خود بپردازند.

بدون تحول آن بخش از روحانیت که فکر می کند به بهانه حفظ دین می توان از روش های غیردموکراتیک استفاده کرد، در آینده روزهای سختی خواهیم داشت.

ممانعت از برگزاری سخنرانی ها و ضرب و شتم نمایندگان و حذف چهره های محبوب مردم و محدود کردن شرایط برای مطبوعات مستقل و روزنامه های اصلاح طلب گویای این است که جناح محافظه کار فعالیت خود را شدت بخشیده و برای انتخابات سال آینده هدف گذازی هایی انجام داده است. این مسئله زمانی نگران کننده تر خواهد شد که این حرکت ها خود جوش نبوده و کاملاً برنامه ریزی شده باشد تا هرچه بیشتر مردم را از رای خود ناامید کنند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.