قدرت رسانه‌ای مهمترین عامل در قدرت سیاسی

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سیداسدالله دهناد،  با بیان این که عصر حاضر عصر ارتباطات و رسانه است، گفت: در عصر حاضر بر خلاف گذشته، مفاهیم سنتی حوزه سیاست تغییر پیدا کرده، به گونه‌ای که اگر در گذشته قدرت نظامی حرف اول را در بحث قدرت نمایی سیاسی می زد، امروز و در عصر حاضر، قدرت رسانه ای مهمترین عامل در قدرت سیاسی است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم، افزود: قدرت رسانه ای در دنیای امروز به اندازه ای مهم است که هر کس توان رسانه ای قوی تری دارد، تسلط بیشتری بر مسائل مختلف دارد.

وی با بیان این که رسانه ها از مهمترین ابزار نظارتی در یک جامعه محسوب می‌شوند، گفت: در کنار سه رکن اصلی یک حکومت، امروز از رسانه ها به عنوان رکن و قوه چهارم یک حکومت نام برده می شود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.