صف طولانی کپسول گاز ال‌پی‌جی‌ درپی‌ کم‌یاب‌ شدن در امیدیه (خوزستان)

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: صف طولانی کپسول گاز ال‌پی‌جی‌ درپی‌ کم‌یاب‌ شدن در امیدیه (خوزستان)

مطالب پیشنهادی