نقش و تاثیر رسانه ها در توسعه شهری

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نقش و تاثیر رسانه ها در توسعه شهری

بدیهی است که نمی توان انتظار داشت مدیران شخصا، در همه جزییات زندگی شهروندان قرار بگیرند و منطقی هم نیست که شهروندان مستقیما مشکلات و مسائل اجتماعی را به مدیران انتقال دهند.

از این رو، این پل ارتباطی، توانسته با زمینه سازی برای آگاهی بخشی، مقابله با مسائل اجتماعی و … مدیران و شهروندان را به هم نزدیک تر نماید و نقش امین و امانتدار افکار عمومی را بازی کند و راهکاری لازم را برای غلبه بر مسائل موجود ارائه دهد.

عمده ترین دلیلی که توسعه کلانشهرها و جوامع توسعه یافته، ترقی و توسعه خود را مرهون آن می دانند توجه به رسانه ها در ابعاد کلان است، به نحوی که خود بخشی از جریان توسعه اند. با اینحال، مفاهیم توسعه در سایر بخش های سیاسی، اقتصادی و حتی بین الملل، عموما در موضوع شهرنشینی با غفلت روبروست و نقشی که باید عملا تاثیرگذرا باشد، در آن به چشم نمی خورد.

به بیان دیگر، ساختارهای شهری، پیش از اقدام به فرهنگ سازی شکل گرفته اند و نامأنوس بودن برخی مفاهیم برای شهروندان، به دلیل فقدان آگاهی در این خلأ زمانی است. با این توصیف، اگر مسئولین شهری می توانستند مسائلی از قبیل رانندگی، زندگی آپاتمانی و فرهنگ آپارتمان نشینی و موضوعات مشابه را با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رسانه ای حل کنند، هزینه کمتری بر جامعه تحمیل و فرهنگ شهروندان نیز متناسب با امکانات جامعه توجیه می شود.

از این رو، توجه رسانه به عنوان یکی از سرفصل های توسعه در سطوح کلان شهر، باید مورد توجه قرار گیرد. این امر با احساس بیش از پیش مسئولان رسانه ها و نیز مدیران شهری محقق می شود. امری که عموما در نگاه توسعه محورانه به فراموشی سپرده می شود و لازم است که نگاهی جدی در این خصوص تدبیر شود.

توسعه شهرها، با مسائلی نه چندان پیچیده چون آموزشهای شهروندی، مسائل مرتبط با فرهنگ ترافیک، رعایت حقوق همسایه ها، تعامل با پاکبانان و نظایر این ها گره خورده است و رسانه ها می توانند با تمرکز به این مسائل زمینه کاهش هزینه ها برای مدیریت شهری را فراهم نمایند. در این بستر است که امکان توجه به دیگر شاخص های توسعه کلانشهرها فراهم می شود و مدیران شهری می توانند زمینه های جدید برای توسعه شهر را فراهم نمایند.

علی دربان کارشناس معماری و شهرسازی و عضو بنیاد نخبگان کشور

مطالب پیشنهادی